Keje: Bir Gecede Büyümek

Keje Bir Gecede B y mek G neydo u da ocuk Olmak Bir Gecede B y mek DemekB t n ocuklar kadar mutlu b t n ocuklar kadar tasas zd lar Kasaban n b t n ba lar na girebilir b t n bah elerinden yiyebilir meyve a a lar na dalabil

 • Title: Keje: Bir Gecede Büyümek
 • Author: Emine Uçak Erdoğan
 • ISBN: 9786051149
 • Page: 407
 • Format: None
 • G neydo u da ocuk Olmak Bir Gecede B y mek DemekB t n ocuklar kadar mutlu, b t n ocuklar kadar tasas zd lar Kasaban n b t n ba lar na girebilir, b t n bah elerinden yiyebilir, meyve a a lar na dalabilirdiler Bir yaz gecesi aniden patlayan silah seslerine kadar nce zg rl klerini, enliklerini kaybettiler, sonra evlerinin bir ate topu oldu unu g rd g zleri B y kG neydo u da ocuk Olmak Bir Gecede B y mek DemekB t n ocuklar kadar mutlu, b t n ocuklar kadar tasas zd lar Kasaban n b t n ba lar na girebilir, b t n bah elerinden yiyebilir, meyve a a lar na dalabilirdiler Bir yaz gecesi aniden patlayan silah seslerine kadar nce zg rl klerini, enliklerini kaybettiler, sonra evlerinin bir ate topu oldu unu g rd g zleri B y kler onlara bir ey s ylemiyor, kendi aralar nda d ardakiler dedikleri birilerinden bahsediyorlard Kimdi bu d ardakiler ocuklu unu 80 li y llarda G neydo u da ge iren yazar Emine U ak Erdo an, iki ate aras nda s k an b lge halk n n bir yaz gecesi ans z n alt st olu unu anlat yor Hayat n ve imk nlar n b t n yoksunlu una ra men, hayal d nyam z n ve zihinlerimizin alabildi ince zg r ve zengin oldu u o g nleri biraz da olsa bug ne ta mak istedim Sava , g , molotof kokteyli, ac , fke ve daha nice olumsuz kelimeyle y d edilen o topraklarda bir zamanlar bamba ka kelimelerin, hayatlar n h k m s rd n hat rlatmak i in Emine U ak Erdo an, kalemini kamera gibi kullan yor Ac n n kutsal bir vah iye d n t bir co rafyan n yazg s n , ger ek i foto raflar pozlayarak anlamaya ve anlatmaya al yor eriden bir g zlemin, ger ek i anlat m n ve daha nce bak lmayan yerlerden bakman n getirdi i bir zenginlik bu Y llar nce Fikret Otyam ve Ya ar Kemal in yapt n ama eksik b rakt n daha ger ek i bir bi imde, iiriyeti yal nl nda sakl bir dille tamaml yor B lge nin ac t c , ger ek i manzaras , Erdo an n kalemiyle bir kez daha dile geliyor Sad k Yals zu anlar Bir gecede okumak Pek nadirdir benim i in.Keje bir gecede b y d yse ben de okuyabilirim dedim Bitiverdi yk dili ak c , tekni i geli meye a k, okunu u rahat ve s k nt l bir konuyu haddeden s zme iddias dozunda bir kitap lk s z niyetine olmasayd sonumuz b yle iirselli i i inde bamba ka kelimelerin ve hayatlar n h k m s rd n , bu kitab gelecekte okuyana hat rlatan vurgu m kemmel.Genelde sanc l konular takdim ederken, ya zaman n yumu att ger eklik zerinden veya reality show kat l nda belgeselli e ba vurulur Emine U ak Erdo an, bir orta yol bulmu Keje de Hele ki Tahta Papu lar ve onunla birlikte giden ocuklu un yk s arpt beni.Yol Y zy ll k ama art k gidelim, bitirelim bu yolu duygusu ba a k las , ba edilesi, ho edilesi de ilKeje yi bitirip ba ucuma koydu umda dima mda kalan tat ola an st h z n ile mel l aras nda gidip geldi saatlerce Sonra Keje bir gecede b y m t ama hayat hen z ba l yordu diye d nd m Kitap bitmi ama bitmemi yk ler yeni ba lam t.Emine U ak Erdo an n b y teceklerini izlemeye devam eref O uz

  • [PDF] Download ✓ Keje: Bir Gecede Büyümek | by ✓ Emine Uçak Erdoğan
   407 Emine Uçak Erdoğan
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Keje: Bir Gecede Büyümek | by ✓ Emine Uçak Erdoğan
   Posted by:Emine Uçak Erdoğan
   Published :2019-011-17T03:29:12+00:00

  About "Emine Uçak Erdoğan"

  1. Emine Uçak Erdoğan

   Emine Uçak Erdoğan Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Keje: Bir Gecede Büyümek book, this is one of the most wanted Emine Uçak Erdoğan author readers around the world.

  971 thoughts on “Keje: Bir Gecede Büyümek”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *